Uncategorized

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Lapin Ylioppilasteatteriyhdistys ry 

Osoite: Urheilukatu 1, 96100 Rovaniemi 

Sähköposti: info@lapinylioppilasteatteri.fi

Yhteyshenkilö: Risto Ukkonen, sähköposti puheenjohtaja@lapinylioppilasteatteri.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten tietoja. 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn syntymäaika
 • Rekisteröidyn kotipaikka
 • Rekisteröidyn yhteystiedot
 • Rekisteröidyn opiskeluala/ammatti
 • Rekisteröidyn yhdistykseen liittymisvuosi
 • Rekisteröidyn viimeisimmän jäsenmaksun suorituksen päivämäärä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä jäsenlomakkeen perusteella.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Näitä henkilöitä ovat yhdistyksen hallituksen päätöksellä puheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on oikeus tarkastella omia tietojaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Jäsenten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi- tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Viimeisin päivitys on tehty 11.5.2021.

Haltija-keiju-merenneito-maailman-vahvin-TYTTÖ – Uusi musikaali tiiviillä esityskaudella

Malla Ylijurvan lyhyt elämä sellaisena kuin se kannattaa kertoa

“Jos lentäminen on mahdollista, niin miksi vitussa me kaikki kävellään?”

Käsikirjoitus ja ohjaus: Maiju Saikkonen

Viisitoista vuotta sitten Malla näki teatterissa Peter Panin ja päätti opetella lentämään. Opettelu vei hänet Rovaniemen teatterilavojen satumaailmaan, jossa hän kasvoi, eksyi ja oppi, mitä lentäminen todella on. 

Vuoden 2020 harrastajateatteriksi sekä saman vuoden lappilaiseksi nuorisoseuraksi valittu Lapin ylioppilasteatteri tuo lavalle virkistävän kasvutarinan. Haltija-keiju-merenneito-maailman-vahvin-TYTTÖ teoksessa kasvetaan aikuiseksi, mutta unohtamatta rakkautta kotikaupunkiin ja uskoa lentämiseen. Pitkästä aikaa ylioppilasteatterin lavalla nähdään musikaali, joka tuo katsojille ripauksen taikaa arjen keskelle. 


TEOKSEN IKÄRAJA ON 12 VUOTTA.


Su 31.1. klo 19.00 Ensi-ilta
Ti 2.2. klo 19.00
Ke 3.2. klo 19.00
To 4.2. klo 19.00
Pe 5.2 klo 19.00


La 6.2. klo 19.00Liput 12€ / 6€. Maksutapa kortti tai käteinen.
Varaathan lippusi ennakkoon: lyt.liput@gmail.comEsityksissä noudatamme Rovaniemen kaupungin koronaan liittyviä suosituksia.

Tervetuloa!

Lapin ylioppilasteatteri
Urheilukatu 1
96100 Rovaniemi
www.lapinylioppilasteatteri.net


TYÖRYHMÄ:
Käsikirjoitus ja ohjaus: Maiju Saikkonen

Tuotanto: Johanna Keränen, Terhi Kuokkanen

Lavalla:  
Malla Ylijurva – Malla
Loru Reinikka – Peter Pan
Minna Koponen – Kettu 
Esa-Pekka Tuppi – Hra Könni
Äänirooleissa: Hannu Friman ja Esko Janhunen
Musiikki ja sanoitukset: Antti Lindholm ja Malla Ylijurva
Koreografiat: Johanna Keiski, Malla Ylijurva ja Krista Karttunen
Ääniassistentti: Kaisla Männistö
Valosuunnittelu: Jonne Suopajärvi
Valoassistentti: Otto Juntunen, Risto Ukkonen
Lavastus: Jonne Suopajärvi, Sami Pekkala
Tarpeistus: Sami Pekkala
Puvustus: Laura Haapasalo
Valokuvaaja: Jussi Pohjavirta
Graafikko: Jussi Olavi Jokinen
Erikoistehosteet: Risto Ukkonen ja Otto Juntunen

Kiitos: 
Kansankadun Kemikalio
Sirkus Taika-aika
Kukkatupa

Boxing night

Puheenjohtaja Petteri Markkanen vs. Varapuheenjohtaja Olli Mannerkoski

1999

Tivolissa